REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0395

Picado y reposición enlucido yeso en cara inferior de forjado

1,0016,3516,3511,950,8073,09
Saneado y reposición del revestimiento desprendido bajo viguetas metálicas de forjados en sótano-garaje, previo picado y saneado del enlucido de yeso deteriorado o desconchado, eliminación de embolsamientos y material suelto, en cara inferior de viguetas metálicas o de hormigón, cepillado y eliminación de restos de polvo, aplicación de imprimación puente unión con resina liquida tipo Sikatop-1, micromalla de fibra de vidrio y reposición con enlucido de yeso negro a buena vista; p.p. medios auxiliares y andamiajes necesarios, protecciones, retirada de escombros, carga y transporte a vertedero autorizado.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,10
%02%Costos indirectes0,030,25
%Aumentar de acuerdo con el grado de dificultad o incertidumbre1,00
RE0088Guix picat en parets verticals.1,007,517,517,160,50
REU0009Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1, D22, amb P.P. Mall de fibra de vidre, 5x5 mm de llum, flexible i imputrescible amb el pas del temps, 70 g/m² de massa superficial i 0,40 mm de gruix de gruix, per muntar socorristes de plàstic i metàl·lic, estables per a l’acció dels sulfats.0,0378,851,97
REU0036mFibra de malla Armatex 44 guix.1,150,820,94
REU0011lImpressió Setter per a l’interior amb resines acríliques en dispersió aquosa, especialment indicada en guix, color blanc, aplicat amb pinzell, corró o pistola.0,107,850,79
MOU0002hPawn plasterista ordinari. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,1514,002,102,100,15
MOU0001h1er oficial plasterista. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,1517,932,692,690,15
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 21/01/2015
Zona València
Observacions: AO0008
..........
Validat per ?
Perfil ¿Notas de validador?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu