REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0395

Picado y reposición enlucido yeso en cara inferior de forjado

1,0016,3516,3511,950,8073,09
Saneado y reposición del revestimiento desprendido bajo viguetas metálicas de forjados en sótano-garaje, previo picado y saneado del enlucido de yeso deteriorado o desconchado, eliminación de embolsamientos y material suelto, en cara inferior de viguetas metálicas o de hormigón, cepillado y eliminación de restos de polvo, aplicación de imprimación puente unión con resina liquida tipo Sikatop-1, micromalla de fibra de vidrio y reposición con enlucido de yeso negro a buena vista; p.p. medios auxiliares y andamiajes necesarios, protecciones, retirada de escombros, carga y transporte a vertedero autorizado.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,10
%02%Costos indirectes0,030,25
%Incremento según el grado de dificultad o incertidumbre1,00
RE0088Picat de guix en paraments verticals.1,007,517,517,160,50
REU0009Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1, D22, amb p.p. Malla de fibra de vidre teixida, de 5x5 mm de llum, flexible i imputrescible en el temps, de 70 g / m² de massa superficial i 0,40 mm de gruix de fil, per armar guixos, part proporcional de cantoneres de plàstic i metall , estable a l'acció dels sulfats.0,0378,851,97
REU0036mMalla fibra Armatex 44 guix.1,150,820,94
REU0011lEmprimació segelladora per interior amb resines acríliques en dispersió aquosa, especialment indicada sobre guix, color blanc, aplicada amb brotxa, corró o pistola.0,107,850,79
MOU0002hPeó ordinari guixaire. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,1514,002,102,100,15
MOU0001hOficial 1ª guixaire. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,1517,932,692,690,15
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 21/01/2015
Zona València
Observacions: AO0008
..........
Validat per ?
Perfil Notas del validador?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu