REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0394u

Cobriu la prova de servei de tango

1,00387,45387,45369,0021,0095,24
Prova de servei per a la revisió parcial de la superfície de coberta fins a 100 m² de superfície, executada per laboratori acreditat, per inundacions durant almenys 8 hores i simulació de pluja amb reg continuat durant 75 minuts en zones no inundades, mitjançant el sistema de polvorització lineal, segons DRC-09, fins i tot sida (obturador de sumidero, instal·lació auxiliar per a inundacions de coberta, mànega, fluxímetre, etc.), inspecció i verificació de la tècnica de laboratori Sumidero-Junta amb recobriment forjat i posterior emissió de la Llei de resultats.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,027,38
%02%Costos indirectes0,0311,07
%Aumentar de acuerdo con el grado de dificultad o incertidumbre1,00
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / Més informació18,0015,50279,00279,0018,00
MOU0068hTècnic especialista. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació3,0030,0090,0090,003,00
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 15/11/2014
Zona València
Observacions: AO0003
..........
Validat per ?
Perfil ¿Notas de validador?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu