REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0394u

Prova de servei d'estanquitat a coberta

1,00387,45387,45369,0021,0095,24
Prova de servei per a comprovació parcial de l'estanquitat de zona de coberta fins a 100 m² de superfície, executat per laboratori acreditat, mitjançant inundació durant a l'almenys 8 hores i simulació de pluja amb reg continuat durant 75 minuts en zones no inundables, emprant sistema d'aspersió lineal, segons DRC-09, fins i tot ajudes (obturació d'embornal, instal·lació auxiliar per inundació de coberta, mànega, cabalímetre, etc.), inspecció i verificació per Tècnic de laboratori en habitatges durant la inundació per comprovar progressivament l'estanquitat en unions cazoleta- embornal-junta amb forjat-coberta i posterior emissió d'Acta de resultats.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,027,38
%02%Costos indirectes0,0311,07
%Incremento según el grado de dificultad o incertidumbre1,00
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / més informació18,0015,50279,00279,0018,00
MOU0068hTècnic especialista. Nivell professional II (Font: IVE). / més informació3,0030,0090,0090,003,00
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 15/11/2014
Zona València
Observacions: AO0003
..........
Validat per ?
Perfil Notas del validador?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu