REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0393m

Escopidor ceràmic amb trencaaigües, en balcons oberts

1,0030,9430,9418,621,1660,18
Substitució de la primera filada de rajoles de el paviment de terrasses a façanes exteriors, peça que dóna al davant vist de forjat, previ picat i aixecat de la primera rajola ceràmica i del seu morter d'unió, col·locació de nova peça prefabricada amb trencaaigües, de dimensions 30x25 cm, preses amb morter flexible, pp de talls i entroncaments en trobada amb els muntants metàl·lics de les baranes; rejuntat de peces, rematades, retirada de runes i neteja final; totalment acabat.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,37
%02%Costos indirectes0,030,89
%Incremento según el grado de dificultad o incertidumbre1,00
REU0113Morter de ciment CEM II / B-P 32,5 N, hidròfug, tipus M-10, confeccionat en obra amb 380 kg / m³ de ciment i una proporció en volum 1/4.0,02143,152,86
REU0228Rajola ceràmica de gres esmaltat 2/0 / - / -, 30x30 cm, 8,00 € / m², segons UNE-EN 14411.1,008,008,00
REU0229kgCiment blanc BL-22,5 X, per a pavimentació, en sacs, segons UNE 80305.0,300,140,04
REU0230Beurada de ciment blanc BL 22,5 X.0,00157,000,16
MOU0033hOficial 1ª enrajolador. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,4217,937,537,530,42
MOU0034hAjudant de enrajolador. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació0,4215,506,516,510,42
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,3214,314,584,580,32
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 15/11/2014
Zona València
Observacions: AO0003
..........
Validat per ?
Perfil Notas del validador?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu