REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0391

Impermeabilització terres de balcons, amb poliuretà Sikalastic 490-T

1,0036,3136,317,690,4621,18
Revestiment impermeabilitzant sobre paviment de gres existent, en terrasses de balcons exteriors, amb aplicació de pintura a bse de poliuretà transparent Sikalastic 490-T, aplicada en tres mans, (rendiment: 0,50 kg / m² cada mà), prèvia aplicació de 0 , 25 kg / m² d'imprimació base amb Sikaprimer 490-T, fins i tot pintat sobre el parament vertical perimetral de les parets, fins a una alçada de 10 cm cer r (actualment és un arrebossat de morter de ciment, i no hi sòcol ceráamico). Preparació de el suport, neteja i desgreixatge; totalment acabat.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,15
%02%Costos indirectes0,031,05
%Incremento según el grado de dificultad o incertidumbre1,00
REU0735kgSikalastic 490-T, pintura de poliuretà transparent, pots 5 kg.1,5016,4224,63
REU0736kgSikaprimer 490-T, imprimació de poliuretà transparent, pots 1kg.0,2511,162,79
MOU0004hAjudant de pintor. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació0,2315,503,573,570,23
MOU0003hOficial 1a pintor. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació0,2317,934,124,120,23
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 15/11/2014
Zona València
Observacions: AO0003
..........
Validat per ?
Perfil Notas del validador?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu