REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0389u

Sanoado i reparar els ancoratges de barana a la fàbrica de treball. Preparacions del balcó. Façana principal.

1,0043,4143,4120,662,1747,59
Sanoado i reparació dels ancoratges de la barana incrustats a la fàbrica de maons que es colpejava, a cada nivell de balcons fins a la façana principal, per picat i sanejat de la condició solta o deficient, esquerdat o aixecat pel deteriorament de la secció ancorada, eliminació de la. Aquests recobriments amb mecànics o manuals significa fins a arribar a almenys l’acer incrustat de la barana i l’oxidació de la qual provoca l’abordatge. La neteja d’òxids d’aquest acer es realitzarà i es reforçarà, si cal, amb injecció de resina, a la seva secció construïda. Neteja d’ancoratge per barbacoa Un morter basat en ciment i resines sintètiques, fum de sílice i fibres de polipropilè de la marca 612 de Sika o una marca similar, fins i tot P.P. medis auxiliars, eliminació de l'excés de material, càrrega de deixalles; Totalment preparat per a la pintura posterior només de la zona, no inclosa en aquest article.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,41
%02%Costos indirectes0,031,25
%Aumentar de acuerdo con el grado de dificultad o incertidumbre1,00
REU0264uHilti / Kango Demolish Elèctric Hammer.0,1516,002,40
REU0145kgInhibidor de la corrosió de Sika Top Armatec 110-Epocem i Union Bridge, 4kg Boat, 3 components: A+B+C.0,214,150,87
REU0031kgMortar de resines estructurals, producte aplicat R4, en bosses de 25 kg.8,500,655,53
REU0203hEquip d'injecció de resina0,681,220,830,830,68
REU0204hSimulacre mecànic0,282,350,670,670,29
REU0206kgResina epoxi per a injeccions0,5516,208,91
REU0015kgB-500-S 6/16mm Perfils d’acer corrugat, tall i subministrament a la feina.1,000,780,78
REU0104CEM II/B-P 32,5 N Tipus M-5 Mortar de ciment, fet de treball amb 250 kg/m³ de ciment i una proporció al volum 1/6.0,02115,502,31
REU0036mFibra de malla Armatex 44 guix.0,350,820,29
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,5517,939,869,860,55
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,6514,319,309,300,65
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 15/11/2014
Zona València
Observacions: AO0005
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu