REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0388d

Plataforma elevadora articulada, fins a 16 m. alçada.

1,00102,74102,74
Lloguer diari de cistell elevador de braç articulat de 12 m d'alçada màxima de treball. Fins i tot p / p de manteniment i segur de responsabilitat civil.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,032,99
%Incremento según el grado de dificultad o incertidumbre1,00
REU0734dLloguer diari de PAD16 Plataforma elevadora de braç articulat de 16 m d'alçada màxima de treball, amb cistella 142x76 cm i càrrega màxima 225 kg, fins i tot repercussió de transport lliurament-retirada, manteniment i assegurança de responsabilitat civil.1,0099,7599,75
Observacions:
Incluido el transporte y la retirada de la máquina elevadora. Transporte mediante camión góndola. Coste transporte de entrega (40 €) y cueste de retirada (40 €).
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 15/11/2014
Zona València
Observacions: AO0005
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu