REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0387m

Folre de cant de forjat amb plaqueta ceràmica i obertura junta.

1,0025,3925,3920,951,3082,51
Folrat de front de forjat, murs o soports en tancament de façana, amb plaqueta ceràmica d'elaboració mecànica, 24x5x3 cm, amb morter cola flexible de lligants mixtos, per a la col·locació de peces ceràmiques en exteriors, mitjançant enganxat en capa gruixuda. Fins i tot p / p de lligades, minves, trencaments, formació de junt obert de 2x1,5 cm entre l'ampit d'obra i el cant de forjat, fins i tot realització de trobades i punts singulars i neteja final de la fàbrica executada. Retirada de material sobrant i càrrega en contenidor portàtil, sense transport a abocador.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,42
%02%Costos indirectes0,030,73
%Incremento según el grado de dificultad o incertidumbre1,00
REU0730Morter cola flexible de lligants mixtos, per a la col·locació en capa gruixuda de peces ceràmiques en paraments verticals exteriors, segons UNE-EN 12004.0,0382,002,13
REU0731kgAdditiu hidròfug per a la impermeabilització de morters.0,151,100,17
REU0732uRajola ceràmica o plaqueta, 24x12x3 cm, per folres d'albañileria.9,000,110,99
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,6517,9311,6511,650,65
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,6514,319,309,300,65
Observacions:
Considerando estos Trabajos en fachadas, y sobre plataforma elevadora a más de 20 m de altura
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 15/11/2014
Zona València
Observacions: AO0006
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu