REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0387m

Folre de cant forjat amb plaquetes ceràmiques i obertura articular.

1,0025,3925,3920,951,3082,51
Front forjat, parets o suports de suport, amb placa de ceràmica d’elaboració mecànica, 24x5x3 cm, amb morter moral flexible d’enllaç mixt, per a la col·locació de peces ceràmiques exteriors, per capa gruixuda enganxada. Fins i tot P/P d’Enjarjes, pèrdues, pauses, formació de taulers oberts de 2x1,5 cm entre el treball de treball i la cançó forjada, fins i tot la realització de reunions i punts singulars i la neteja final de la fàbrica executada. Eliminació de l'excés de material i la càrrega al contenidor portàtil, sense transport a l'abocador.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,42
%02%Costos indirectes0,030,73
%Aumentar de acuerdo con el grado de dificultad o incertidumbre1,00
REU0730Mortar de cua flexible dels aglutinants mixtes, per a la capa gruixuda de parts de ceràmica a les parets verticals exteriors, segons Une-EN 12004.0,0382,002,13
REU0731kgAdditiu hidrofugo per a la impermeabilització de morters.0,151,100,17
REU0732uRasilla ceràmica o plaquetes, 24x12x3 cm, per a revestiments de maçoneria.9,000,110,99
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,6517,9311,6511,650,65
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,6514,319,309,300,65
Observacions:
Considere estos trabajos en Fachadas y en la plataforma elevando hasta 20 m de altura
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 15/11/2014
Zona València
Observacions: AO0006
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu