REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0385d

Diesel articulat PAD32, HA32PX, alçada 32 m.

1,00266,26266,26
Diari de la plataforma DIARY DIESEL PAD32, HA 32px, alçada de treball a 32 m, amb una cistella de treball de 2,44x0,8 m i una càrrega màxima de 250 kg, fins i tot impacte del transport, manteniment i una assegurança de responsabilitat civil.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,037,76
%Aumentar de acuerdo con el grado de dificultad o incertidumbre1,00
REU0727dDIARCED DIESEL PADIEL PAD32, HA 32px, alçada de treball a 32 m, amb una cistella de treball de 2,44x0,8 m, i una càrrega màxima 250 kg, fins i tot l’impacte del transport, manteniment i una assegurança de responsabilitat civil.1,00258,50258,50
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 15/11/2014
Zona València
Observacions: AO0006
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu