REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0384

Picat i reposició arrebossat guix en cara inferior de forjat

1,0016,3216,3211,950,8073,22
Sanejat i reposició de l'revestiment desprès sota biguetes metàl·liques de sostres en soterrani-garatge, previ picat i sanejat de l'arrebossat de guix deteriorat o escantell, eliminació de embolsamientos i material solt, en cara inferior de biguetes metàl·liques o de formigó, raspallat i eliminació de restes de pols, aplicació d'imprimació pont unió amb resina liquida tipus Sikatop-1, micromalla de fibra de vidre i reposició amb arrebossat de guix negre a bona vista; p.p. mitjans auxiliars i bastides necessaris, proteccions, retirada de runes i càrrega a contenidor.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,10
%02%Costos indirectes0,030,25
%Incremento según el grado de dificultad o incertidumbre1,00
RE0088Picat de guix en paraments verticals.1,007,517,517,160,50
REU0009Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1, D22, amb p.p. Malla de fibra de vidre teixida, de 5x5 mm de llum, flexible i imputrescible en el temps, de 70 g / m² de massa superficial i 0,40 mm de gruix de fil, per armar guixos, part proporcional de cantoneres de plàstic i metall , estable a l'acció dels sulfats.0,0378,851,97
REU0036mMalla fibra Armatex 44 guix.1,150,820,94
REU0724lSikatop 1, adhesiu per morters, resina pont d'unió, pot 5kg0,126,350,76
MOU0002hPeó ordinari guixaire. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,1514,002,102,100,15
MOU0001hOficial 1ª guixaire. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,1517,932,692,690,15
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 15/11/2014
Zona València
Observacions: AO0008
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu