REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0383m

Demolició de riu de revoltons en forjat de biguetes

1,0059,5659,5656,735,0095,25
Demolició de riu de revoltons a l'complet, en intervigado de forjat existent, aixecat de la capa de compressió, sanejat de laterals a bigueta, mitjançant martell demolidor elèctric, ppmedios auxiliars, proteccions, retirada de runes i càrrega, sense incloure transport a abocador autoritzat .
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,021,13
%02%Costos indirectes0,031,70
%Incremento según el grado de dificultad o incertidumbre1,00
REU0184hMartell pneumàtic demolidor1,304,085,305,301,30
REU0185hCompressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³ / min.0,508,804,404,400,50
REU0182hEquip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen com comburente.0,157,371,111,110,15
MOU0022hOficial 1ª soldador. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació0,1517,932,692,690,15
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / més informació1,4515,5022,4822,481,45
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació1,4514,3120,7520,751,45
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 15/11/2014
Zona València
Observacions: AO0008
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu