REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0383m

Demolició de riu de revoltons en forjat de biguetes

1,0059,5659,5656,735,0095,25
Demolició de riu de revoltons al complet, en intervigado de forjat existent, aixecat de la capa de compressió, sanejat de laterals a bigueta, mitjançant martell demolidor elèctric, ppmedios auxiliars, proteccions, retirada de runes i càrrega, sense incloure transport a abocador autoritzat .
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,021,13
%02%Costos indirectes0,031,70
%Incremento según el grado de dificultad o incertidumbre1,00
REU0184hMartell pneumàtic demolidor1,304,085,305,301,30
REU0185hCompressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³ / min.0,508,804,404,400,50
REU0182hEquip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen com comburente.0,157,371,111,110,15
MOU0022hOficial 1ª soldador. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació0,1517,932,692,690,15
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / més informació1,4515,5022,4822,481,45
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació1,4514,3120,7520,751,45
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 15/11/2014
Zona València
Observacions: AO0008
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu