REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0382m

La reconstrucció de l'element va intervenir en forjat

1,00104,65104,6543,462,6041,53
Reconstrucció i cegament de l’element d’entrevista amb l’oferta i la col·locació de vibropil·les de formigó vibroprens, tipus reduït tipus H10/12 cm, reemplaçament de la malla/malla electrosoldada de 20x20.5 mm. amb formigó H25 elaborat in situ amb formigó portàtil de 250 L, superfície emmarcada i preparat per rebre l’acabat.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,87
%02%Costos indirectes0,033,02
%Aumentar de acuerdo con el grado de dificultad o incertidumbre1,00
REU0191Sistema parcial d’encofrats de fusta, recuperable, per a l’execució de suports macurats en bigues i voltes de metall forjades, degudament propulsades, amortitzable en 50 usos, fins a 4,5 m d’alçada.0,7526,0019,50
REU0450uBovedilla de formigó, 60x20x25 cm, fins i tot per a peces especials.5,500,663,63
REU0455kgAcer en barres corrugades, varetes, UNE-EN 10080 B 500 s, elaborat al taller i col·locat al lloc, diversos diàmetres.8,001,159,20
REU0456Electrosoldada Me 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2.20 UNE-EN 10080.0,901,851,67
REU0194Elaboració de formigó HA-25/B/20/IIA, amb formigó portàtil elèctric de 250L.0,10233,0023,30
MOU0057hOficial 1 d’estructures. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació1,3017,9323,3123,311,30
MOU0058hAssistent d’estructura. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació1,3015,5020,1520,151,30
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 15/11/2014
Zona València
Observacions: AO0008
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu