REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0381

Revestiment Promastic Fibra, per a acabat de rodament.

1,0019,6719,677,350,4437,37
Aplicació de massilla bituminosa PROMASTIC FIBRA, fins a un gruix de 2 mm, prèvia neteja de el suport, aspirat de la pols residual, mà d'imprimació amb Imprimul diluït a l'20%, i acabat amb 2 mans de Promastic, rendiment mitjà de 2-2,5 kg / m² i capa, segons indicacions de fabricant.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,15
%02%Costos indirectes0,030,57
%Incremento según el grado de dificultad o incertidumbre1,00
REU0725lPromulsil-imprimul, emulsió imprimació base per promastic fibra, garrafa de 25 l0,281,350,38
REU0726lPromastic fibra, massilla bituminosa, 2-2,5 kgm² aplicació en dues capes, color negre, garrafa de 45 l.5,102,2011,22
MOU0004hAjudant de pintor. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació0,2215,503,413,410,22
MOU0003hOficial 1a pintor. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació0,2217,933,943,940,22
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 15/12/2014
Zona València
Observacions: AO0008
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu