REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0380m

Canaló vist de secció circular, de xapa d'acer galvanitzat

1,0075,2775,2715,890,9421,11
Canaló vist de secció circular, de xapa d'acer galvanitzat de desenvolupament 33 CRN, fins i tot part proporcional de cavalcaments, peces especials per canaló i accessoris de fixació.
%01%Costos auxiliars0,021,43
%02%Costos indirectes0,032,15
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0529mCanaló circular d'acer galvanitzat, de desenvolupament 333 mm, segons UNE-EN 612. Fins i tot p / p de suports, cantonades, tapes, acabaments finals, peces de connexió a baixants i peces especials1,1046,0050,60
REU0527uMaterial auxiliar per canalons i baixants d'instal·lacions d'evacuació de xapa d'acer galvanitzat.2,002,605,20
MOU0035hOficial 1ª lampista. Nivell professional VIII (Font: IVE). / Més informació0,4717,938,398,390,47
REU0528hAjudant lampista.0,4716,107,507,500,47
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 04/11/2014
Zona València
Observacions: AV0001
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu