REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0379

Segellat de fissures i esquerdes generalitzades en fàbrica de maó

1,0015,6015,607,930,6050,83
Segellat de fissures i esquerdes generalitzades en fàbrica de maó, amb morter bastard de calç i ciment de dosificació M-160b (1: 0.25: 3) color natural, fins i tot mostres d'acabat, color i textura a escollir, prèvia eliminació de restes de morter existent amb aire a pressió, a continuació s'injectarà a pistola el morter preparat omplint fins enrasament, eliminant les rebaves de morter i neteja de la superfície a mesura que es realitza el segellat.
%01%Costos auxiliars0,020,30
%02%Costos indirectes0,030,45
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0208kgAdhesiu cautxú asfàltic tipus PB-II0,024,460,09
REU0209uMassilla asfalt elastomèric0,0340,001,20
REU0203hEquip d'injecció resines0,101,220,120,120,10
REU0206kgResina epoxídica per a injeccions0,3416,205,48
REU0207uBroquet d'injecció resines1,500,100,15
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,1817,933,233,230,18
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,3214,314,584,580,32
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 04/11/2014
Zona València
Observacions: AV0001
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu