REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0378u

Sip sifonic per a banys, terrasses o patis

1,00149,05149,0517,561,0211,78
Lavabo sifònic per a banys, terrasses o patis, amb una sortida horitzontal o vertical de 50 mm de diàmetre i unió per articulació enganxada. Amb cos de PVC i reixeta d’acer inoxidable. D’acord amb DIN 19599 i DIN 1299. amb una velocitat d’evacuació de 0,43 LIS, segons ISO DIS 9896. Fins i tot rodant a la xarxa general.
%01%Costos auxiliars0,022,84
%02%Costos indirectes0,034,26
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0516uSna de goma EPDM, sortida vertical, de 80 mm de diàmetre, amb reixeta plana de goma EPDM.1,0023,3423,34
REU0517uTub de PVC, Sèrie B, 90 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, amb un extrem interminable, segons UNE-EN 1329-1.1,005,105,10
REU0307uMaterial auxiliar per al sanejament, per a la col·locació dels embornals sifònics de PVC1,000,950,95
REU0373uSumidero elevat sense recobriment, picat de la superfície forjada amb martell elèctric i preparació del forat per a la nova instal·lació.1,0055,0055,00
MOU0035h1er oficial de Fontanero. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,7217,9312,9112,910,72
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / Més informació0,3015,504,654,650,30
REU0312uMasses de maçoneria per a la instal·lació de la fontaneria i el sanejament necessaris per canviar de camí.1,0040,0040,00
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 04/11/2014
Zona València
Observacions: AV0001
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu