REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0378u

Bunera sifònica per a banys, terrasses o patis

1,00149,05149,0517,561,0211,78
Bunera sifònica per a banys, terrasses o patis, amb sortida horitzontal o vertical de diàmetre 50 mm i unió mitjançant junta enganxada. Amb cos de PVC i reixa d'acer inoxidable. D'acord amb les normes DIN 19599 I DIN 1299. Amb velocitat d'evacuació 0,43 lis, segons ISO DIS 9896. Fins i tot connexió a desaigüe a xarxa general.
%01%Costos auxiliars0,022,84
%02%Costos indirectes0,034,26
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0516uClavegueró de cautxú EPDM, de sortida vertical, de 80 mm de diàmetre, amb reixeta plana de cautxú EPDM.1,0023,3423,34
REU0517uTub de PVC, sèrie B, de 90 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, amb extrem atrompetat, segons UNE-EN 1329-1.1,005,105,10
REU0307uMaterial auxiliar per sanejament, per a la col·locació d'embornals sifònics PVC1,000,950,95
REU0373uAixecat embornal sense recobriment, picat de la superfície de forjat amb martell elèctric, i preparació de l'buit per a la nova instal·lació.1,0055,0055,00
MOU0035hOficial 1ª lampista. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,7217,9312,9112,910,72
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / més informació0,3015,504,654,650,30
REU0312uAjudes de paleta a instal·lació de fontaneria i sanejament necessàries de canvi de traçat.1,0040,0040,00
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 04/11/2014
Zona València
Observacions: AV0001
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu