REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0377

Coberta plana i transitable

1,0073,3673,3627,371,6837,31
Coberta plana, transitable i convencional amb paviment fix amb làmina de 0,8 mm de gruix amb soldadura entre parts i impermeabilització per a barrera de vapor d’alt rendiment, formada per aïllament tèrmic format per panells de poliestirè expandit EPS-1i1 de 30 mm de gruix i k = 0,032 p/mo, Pel·lícula basada en polietilè que separa la capa de 0,50 mm de gruix que es disposa flotant sobre l’aïllament tèrmic amb una sopa simple simple, impermeabilització per membrana monocayada no unida al suport constituïda per un full de propilè etilè dieno EPDM monòmer de 1,5 mm de gruix, anti -afherent de la capa separadora de la capa separadora Format per feltre de polièster de 300 gr/m² que es disposa a flotar sobre impermeabilització amb un simple pendent i paviment de baldosina catalan de 20x10cm en una capa de 2,5 capa de 2,5 cm de morter de ciment impermeabilitzant, fins i tot la neteja prèvia del suport, replantejar -se, formació de baberos,, Mimbels, embornals i altres elements específics IALES amb bandes de reforç, pèrdues i singles. Mesura en projecció horitzontal.
%01%Costos auxiliars0,021,40
%02%Costos indirectes0,032,10
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0518Full de goma EPDM, tipus II, UNE-EN 13956, 2,0 mm de gruix, massa nominal 2,28 kg/m².1,1011,7612,94
REU0519kgAdhesiu de neoprè, per a la unió de les membranes EPDM al suport.0,855,704,85
REU0469El panell de poliestirè expandit rígid, segons un UNE-EN 13163, mecanitzat de costat recte, 20 mm de gruix, resistència tèrmica 0,55 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 p/(MK), per a articulació de dilatació.1,057,237,59
REU0472El geotèxtil no de teixit compost per fibres de polièster unides per Stooping, amb una massa superficial de 200 g/m² i una obertura de con a la prova de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 25 mm. Segons UNE-EN 13252.2,201,282,82
REU0104CEM II/B-P 32,5 N Tipus M-5 Mortar de ciment, fet de treball amb 250 kg/m³ de ciment i una proporció al volum 1/6.0,02115,502,31
REU0473Taileta ceràmica de català bildosín 4/3/-/e, acabat natural o natural, 13x13 cm, 8,00 €/m², segons Une-EN 14411.1,058,008,40
REU0474mRolle ceràmic de català bildosín, mat o acabat natural, 7 cm,1,103,253,58
REU0103kgMortar articular cementari amb alta resistència a l’abrasió i l’absorció d’aigua reduïda, CG2, per a l’articulació mínima entre 1,5 i 3 mm, segons UNE-EN 13888.0,010,98
MOU0018hAplicador aplicador de fulls aquàtics. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,2415,503,723,720,24
MOU0017h1er aplicador oficial de fulls impermeables. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,2417,934,304,300,24
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,6017,9310,7610,760,60
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,6014,318,598,590,60
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 04/11/2014
Zona València
Observacions: AV0001
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu