REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0376

Reparació de faldó de coberta

1,0079,5279,5235,362,1644,47
Reparació de faldó de coberta a menys de 20 m, a canal i acull, amb teula ceràmica corba tipus àrab (1.70 kg / ut), envellida artificialment, 50x23x15 CRN, a raó de 24-25 ut / m² i rebent amb morter de ciment 11-35M-2,5A (1: 8), una de cada 5 filades perpendiculars a l'aler, o amb teula plana ceràmica per a zona central, fins i tot replanteig, col·locació de les teules amb escaire assentades sobre coca de morter començant per la Hnea de ràfec, fins i tot neteja i regat de la superfície, segons NTE / QTT-11. Prèviament es col·locarà una placa de tipus onduline sota teula sota de tota la teula i sobre el suport existent.
%01%Costos auxiliars0,021,51
%02%Costos indirectes0,032,27
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0512Placa asfàltica 15 ones de perfil ondulat i color vermell tricapa, a força de fibres minerals i vegetals saturades amb una emulsió bituminosa a altes temperatures, segons UNE-EN 534.1,2512,8016,00
REU0513uClau, per a fixació de placa sota teula.9,000,454,05
REU0104Morter de ciment CEM II / B-P 32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra con 250 kg / m³ de ciment i una proporció en volum 1/6.0,07115,508,09
REU0514uTeula ceràmica corba, 40x19x16 cm, color palla, segons UNE-EN 1304.34,000,3612,24
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / Més informació1,2317,9322,0522,051,23
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,9314,3113,3113,310,93
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 04/11/2014
Zona València
Observacions: AV0001
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu