REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0375

Fibres de formació basada en base

1,0045,9545,9526,441,6257,54
Formació de superfície plana a la teulada inclinada existent de plaques de ciment de fibra ondulant, que consisteix en una mitjana amb una capa de gruix mitjà de 6 cm il·luminada amb arlit armat, per crear una base plana inclinada i impermeabilització amb una làmina d'asfalt LBM-40 FP Mineral autoprotegit, Fins i tot la formació de paraapastas perimetrals, el vessament de l’arlita alleugerit i armat amb acer galvanitzat de 31x31 mm, medis auxiliars, bastides necessàries, eliminació de l’excés de material i la neteja total. Provat el teu estany.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,39
%02%Costos indirectes0,030,85
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0468Resistència a la compressió de llum de formigó 2,5 mPa, 500 kg/m³ de densitat, conductivitat tèrmica 0,116 W/(mk), de treball amb 1.100 litres d’argila expandida, de granulometria entre 10 i 20 mm, densitat 275 kg/m³ i 150 kg de Portland Ciment amb calcària CEM II/B-L 32,5 R, segons Une-EN 197-1.0,06134,008,04
REU0535MALA 31X31 mm, d’acer galvanitzat d’1,5 mm, per a un muntatge de formigó alleugerit.1,100,981,08
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,6014,318,598,590,60
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,6017,9310,7610,760,60
RE0374Impermeabilización cubierta con LBM-40 FP autoprotegida mineral1,0016,2416,247,090,42
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 04/11/2014
Zona València
Observacions: AV0001
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu