REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0374

Impermeabilización cubierta con LBM-40 FP autoprotegida mineral

1,0016,2416,247,090,4243,66
Impermeabilización de cubierta inclinada plana con una lámina impermeabilizante de LMB-40 FP autoprotegida mineral, totalmente adherida al soporte base, con p.p. solapes, baberos y refuerzos perimetrales, retirada de material sobrante y limpieza. Comprobada su estanqueidad.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,14
%02%Costos indirectes0,030,47
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0105kgImprimació asfàltica, tipus EA, UNE 104231.1,001,281,28
REU0106Làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, UNE-EN 13707, LBM (SBS) -40 / G-FP (140), amb armadura de feltre de polièster no teixit de 150 g / m², de superfície autoprotegida mineral.1,206,057,26
MOU0017hOficial 1ª aplicador de làmines impermeabilitzants. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,2417,934,304,300,24
MOU0018hAjudant aplicador de làmines impermeabilitzants. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació0,1815,502,792,790,18
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 04/11/2014
Zona València
Observacions: AV0001
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu