REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0373

Aïllament sobre falsos sostres amb llanes minerals

1,007,307,303,340,2045,75
Subministrament i col·locació d'aïllament acústic sobre fals sostre de plaques, format per plafó semirígid de llana mineral, segons UNE-EN 13162, no revestit, de 50 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,4 m²K / W, conductivitat tèrmica 0,035 W / ( mK). Fins i tot p / p de talls de l'aïllant
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,07
%02%Costos indirectes0,030,21
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0538Subministrament i col·locació d'aïllament acústic sobre fals sostre de plaques, format per plafó semirígid de llana mineral, segons UNE-EN 13162, no revestit, de 50 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,4 m²K / W, conductivitat tèrmica 0,035 W / ( mK). Fins i tot p / p de talls de l'aïllant.1,053,503,68
MOU0030hAjudant aplicador de productes aïllants. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació0,1015,501,551,550,10
MOU0029hOficial 1ª aplicador de productes aïllants. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,1017,931,791,790,10
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 04/11/2014
Zona València
Observacions: AV0001
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu