REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0371u

Restauració del suport del balcó, superfície 1,50 m².

1,00219,63219,63139,0310,5063,30
Restauració del suport del balcó comprenent picat de totes les parts soltes, mal adherides o en mal estat, s'haurà de picar tot el que no es trobi en bon estat, amb retirada de runes i càrrega. Eliminació de tota la capa d'òxid existent a la bigueta de suport de la balconada mitjançant neteja amb raspall de pues metàl·liques o de raig de sorra a pressió fins que quedi absolutament neta. Aplicació de pasivador de l'oxidació Epocem 110 de Sika o similar, aplicació de Sika Fix o Epocem producte que serveixi de pont d'unió entre la superfície nova i la vella sobre tota la superfície existent i regeneració de l'volum perdut incorporant l'armadura de la bigueta sanejada mitjançant morters de reparació d'alta resistència de l'tipus Sika o similar i incorporant mallatex gruix en capa intermèdia dels fronts de les safates. La regeneració de l'volum s'executarà de forma idèntica a la part existent en grandària i forma.
%01%Costos auxiliars0,024,18
%02%Costos indirectes0,036,28
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0204htrepant mecànica1,402,353,293,291,40
REU0145kgSika top Armatec 110-Epocem inhibidor de la corrosió i pont d'unió, pot 4kg, 3 components: A + B + C.0,754,153,11
REU0031kgMorter estructural de resines, producte Aplicatec R4, en sacs de 25 kg.48,000,6531,20
REU0016kgMorter Estructural tipus Sac de 25kg, producte aplicatec R3.7,000,855,95
REU0104Morter de ciment CEM II / B-P 32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra con 250 kg / m³ de ciment i una proporció en volum 1/6.0,10115,5011,55
REU0015kgPerfileria d'acer B-500-S 6 / 16mm varetes corrugades, tall i subministrament a peu d'obra.4,000,783,12
REU0203hEquip d'injecció resines1,101,221,341,341,10
REU0206kgResina epoxídica per a injeccions0,9016,2014,58
REU0036mMalla fibra Armatex 44 guix.0,800,820,66
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació5,5017,9398,6298,625,50
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació2,5014,3135,7835,782,50
-0,03
Observacions:
Se consideran bandejas de balcones o miradores con una superficie no superior a 1,50 m².
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 04/11/2014
Zona València
Observacions: AV0001
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu