REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0370

Picat de murs exteriors per sanejat, superfície 30%.

1,0010,8410,849,270,8285,52
Picat de murs exteriors per sanejat, fins a la completa eliminació d'antics recobriments o arrebossats de morter de ciment que es trobin solts, mal adherits o en mal estat, amb un gruix mitjà de 3 cm, executat per procediment mecànic mitjançant petit martell pneumàtic accionat amb compressor portàtil, o manual a les zones de difícil accés, fins i tot retirada i càrrega de runa sobre contenidor o camió i transport a abocador, mesurat la superfície completa sense deducció de buits.
%01%Costos auxiliars0,020,19
%02%Costos indirectes0,030,28
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,3814,315,445,440,38
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,1817,933,233,230,18
REU0204htrepant mecànica0,262,350,600,600,26
RE0128Transport residus barreja, en contenidor 4 m³0,0336,621,10
Observacions:
Considerando una superficie de intervención no superior al 30%.
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 04/11/2014
Zona València
Observacions: AV0001
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu