REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0370

Paret externa picada per al seny, un 30%de superfície.

1,0010,8410,849,270,8285,52
Paret externa picada per sanejada, fins a l’eliminació completa de recobriments o plantes antigues de revestiment que estan soltes, mal enganxades o en mal estat, amb un gruix mitjà de 3 cm, executat per procediment mecànic per un petit martell pneumàtic actuat amb compressor portàtil o manual A les zones d’accés a la dificultat, fins i tot la retirada i la càrrega de deixalles en contenidors o camions i transport a l’abocador, van mesurar la superfície completa sense deducció de buits.
%01%Costos auxiliars0,020,19
%02%Costos indirectes0,030,28
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,3814,315,445,440,38
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,1817,933,233,230,18
REU0204hSimulacre mecànic0,262,350,600,600,26
RE0128Barreges de residus de transport, al contenidor 4 m³0,0336,621,10
Observacions:
Considerando una superficie de intervención no superior al 30%.
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 04/11/2014
Zona València
Observacions: AV0001
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu