REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0369%

Mesures en matèria de gestió de residus en obra

1,001,551,55
Mesures en matèria de gestió de residus a adoptar per l'Empresa Contractista de les obres per tal que pugui dur a terme les seves obligacions en aquest camp, facilitant el seu desenvolupament sota el control de l'Coordinador en matèria de Gestió de Residus durant l'execució de la obra, d'acord amb els estudis i plans corresponents i amb el Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,030,05
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
%1U%Valoració alçada en %1,501,001,50
Observacions:
El preu d'aquesta partida correspon a un % aproximat sobre el PEM, descomptant els capítols destinats a mesures en matèria de seguretat i salut, residus, control de qualitat i d'altres capítols amb títol precedit per la barra /. L'amidament de la partida, per tant, correspon a aquesta quantitat parcial del PEM dividida per cent.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 19/06/2019
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Joaquim Iborra Posadas
Validat amb data 19/06/2019
Observacions:
Edita preu