REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0368

Restauració i consolidació de motllures, impostes, florons, etc.

1,00885,70885,70112,828,3512,74
Restauració i consolidació de motllures, impostes, florons, etc., elements decoratius singulars existents en façana eliminant elements danyats, trencats o solts o en mal estat, neteja de la resta de el suport que quedi fort i reconstrucció de l'volum perdut mitjançant morters de reparació d'alta resistència de la casa Sika o similar. Prèviament aplicat un morter inhibidor de la corrosió que funcioni com a pont d'unió entre l'obra vella i la nova tipus Epocem 110 de Sika o similar. Els elements es restauraran amb idèntica forma dels originals fins i tot amb motlles si cal.
%01%Costos auxiliars0,0216,87
%02%Costos indirectes0,0325,31
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0204htrepant mecànica1,102,352,592,591,10
REU0590Frontó motllurat decoratiu de façana, tipus floró o similar, realitzada per especialistes, mitjançant motlle negatiu en escaiola o fibres, i còpia final realitzada en formigó tipus Geolite magma o similar, armada internamemte amb varetes de fibra de carboni i M002 de fibra de vidre, gruix mitjà de la peça 40 mm, fins i tot repàs-polit d'arestes i perfilat de relleus. Totalment acabada i subministrada en obra.1,00690,00690,00
REU0145kgSika top Armatec 110-Epocem inhibidor de la corrosió i pont d'unió, pot 4kg, 3 components: A + B + C.0,554,152,28
REU0031kgMorter estructural de resines, producte Aplicatec R4, en sacs de 25 kg.28,000,6518,20
REU0016kgMorter Estructural tipus Sac de 25kg, producte aplicatec R3.5,000,854,25
REU0104Morter de ciment CEM II / B-P 32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra con 250 kg / m³ de ciment i una proporció en volum 1/6.0,01115,501,04
REU0015kgPerfileria d'acer B-500-S 6 / 16mm varetes corrugades, tall i subministrament a peu d'obra.2,000,781,56
REU0203hEquip d'injecció resines0,751,220,920,920,75
REU0206kgResina epoxídica per a injeccions0,8016,2012,96
REU0036mMalla fibra Armatex 44 guix.0,500,820,41
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació4,5017,9380,6980,694,50
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació2,0014,3128,6228,622,00
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 04/11/2014
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu