REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0366

Pintura plàstica llisa mat Horitzontals interior

1,0011,0911,098,360,5075,38
Pintura plàstica amb textura llisa, color BLANC TRENCAT, acabat mat, sobre SOSTRES de guix o escaiola, i a una alçada d'entre 3 i 5 m, mà de fons i dues mans d'acabat (rendiment: 0,125 l / m² cada mà)
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,17
%02%Costos indirectes0,030,32
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0007lPintura plàstica per interior en dispersió aquosa, rentable, tipus II segons UNE 48243, permeable el vapor d'aigua, color blanc, acabat mat, aplicada amb brotxa, corró o pistola.0,185,731,03
REU0008lEmulsió acrílica aquosa com fixador de superfícies, incolor, acabat brillant, aplicada amb brotxa, corró o pistola.0,1210,121,21
MOU0003hOficial 1a pintor. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació0,2517,934,484,480,25
MOU0004hAjudant de pintor. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació0,2515,503,883,880,25
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 04/11/2014
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu