REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0365m

Baixant d'evacuació d'aigües amb tub de xapa de zinc, 80 mm de diàmetre.

1,0059,9359,937,180,4011,98
Baixant d'evacuació d'aigües amb tub de xapa de zinc de diàmetre 80 mm i 0.50 mm de gruix, fins i tot part proporcional de peces especials i ajudes de paleta, totalment instal·lada. Fins i tot col·locació de para-fulles a la unió amb la baixant per evitar emboces. Totalment col·locada en la posició de les anteriors fins i tot amb peça de careta.
%01%Costos auxiliars0,021,14
%02%Costos indirectes0,031,71
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0505mBaixant circular de zinctitani natural, electrosoldat per alta freqüència, de Ø 80 mm, espessor 0,65 mm, segons UNE-EN 988. Fins i tot p / p de connexions, colzes i peces especials1,1044,0048,40
REU0506uAbraçadora per a baixant circular de zinctitani, de Ø 80 mm.0,501,650,83
REU0504uMaterial auxiliar per canalons i baixants d'instal·lacions d'evacuació de zinctitani.0,322,100,67
MOU0035hOficial 1ª lampista. Nivell professional VIII (Font: IVE). / Més informació0,2017,933,593,590,20
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / Més informació0,2017,933,593,590,20
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 04/11/2014
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu