REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0364

Neteja de façana, arrebossada amb morter.

1,001,861,861,730,1593,01
Neteja de façana de fàbrica de maó arrebossada en estat de conservació regular, mitjançant projecció d'aigua atomitzada amb polvoritzadors aerográficos, formant nebulitzat continu durant 16 a 32 hores per dissoldre la crosta de brutícia superficial, aplicat en franges horitzontals de 2 a 4 m d'alçada , començant des de les parts altes i netejant mitjançant raig d'aigua a pressió de 2 atm, com a màxim, els detritus acumulats en les zones inferiors, i manualment en vols, cornises i sortints, considerant un grau de dificultat normal. Amb especial força a sòcol de pedra per eliminar pintades.
%01%Costos auxiliars0,020,04
%02%Costos indirectes0,030,05
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0501Aigua potable subministrament xarxa general0,031,150,04
REU0502hEquip de raig d'aigua a pressió, amb adaptador per a aigua atomitzada o nebulitzada.0,055,500,280,280,05
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,0317,930,450,450,03
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,0714,311,001,000,07
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 04/11/2014
Zona València
Observacions: AV0045-PK0008
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu