REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0363m

Costura i recobriment estàtic amb morter epoxi, a la fàbrica de maons.

1,0042,0042,0032,502,8777,38
Costura estàtica a la fàbrica de maons, per Staples d'acer B 500 S soldables de 6 a 12 mm de diàmetre en forma de Z, col·locades en tastos feta al lloc amb la forma de la grapa d'ancoratge. Cosir una vegada que la perforació o la degustació s’executin per allotjar -la i impregnat tant la superfície de treball com la grapa en si amb la correcció Sika o sika ecem o qualsevol producte que faciliti l’adhesió de l’antic treball amb l’interior i ompli el volum amb morters de reparació especials Des de Sika o Betlor o similar, les fissures i les cavitats existents es cobreixen per evitar pèrdues de lluentor per la massilla de gruix i, finalment, situaran una malla de tipus mallatex gruixuda a la superfície abans del control exterior.
%01%Costos auxiliars0,020,80
%02%Costos indirectes0,031,20
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0028hEspecialista en maçoneria en costura estàtica. Nivell professional VII (Font: Ive). / Més informació0,9418,3617,2617,260,94
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,9614,3113,7413,740,96
REU0031kgMortar de resines estructurals, producte aplicat R4, en bosses de 25 kg.2,700,651,76
REU0104CEM II/B-P 32,5 N Tipus M-5 Mortar de ciment, fet de treball amb 250 kg/m³ de ciment i una proporció al volum 1/6.0,01115,500,58
REU0015kgB-500-S 6/16mm Perfils d’acer corrugat, tall i subministrament a la feina.0,900,780,70
REU0203hEquip d'injecció de resina0,681,220,830,830,68
REU0204hSimulacre mecànic0,282,350,670,670,29
REU0206kgResina epoxi per a injeccions0,2216,203,56
REU0036mFibra de malla Armatex 44 guix.1,100,820,90
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 04/11/2014
Zona València
Observacions: AV0045-PK0004
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu