REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0362

Impregnación selladora vinílica transparente sobre soportes rígidos.

1,007,797,792,570,1532,99
Tractament superficial segellador de paraments de maó ceràmic, enfront de l'erosió física, química i pol·lució ambiental, mitjançant aplicació amb equip de pintura airless de 2 capes d'imprimació a força d'emulsió vinílica transparent mat concentrada sobre suport sec i lliure de pols, greixos i olis.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,05
%02%Costos indirectes0,030,23
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0580lImpregnació transpirable i hidròfuga Cotefilm Hydrol REVETÓN, a força de siloxans en emulsió aquosa, aplicable sobre suports exteriors de formigó, morter, maó o pedra natural.0,3016,454,94
MOU0003hOficial 1a pintor. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació0,1017,931,791,790,10
MOU0004hAjudant de pintor. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació0,0515,500,780,780,05
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 04/11/2014
Zona València
Observacions: AV0045-PK0030
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu