REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0361

Fals sostre continu de plaques guix 15 mm, amb estructura auxiliar.

1,0036,5936,597,090,4219,38
Fals sostre continu format amb placa de guix de 15 mm, de vora afinada, sobre estructura longitudinal de mestra 60x27x4 mm, i peces transversals de el mateix perfil i seguint els pendents de les cobertes, ancoratge amb vareta de penjat, fins i tot part proporcional de peces de pengi, anivellació, la vorada i tractament de juntes
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,030,38
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0573Estructural metàl·lica auxiliar perfil galv 60x40 suport a fals sostre Plaques Pladur o similar.1,0012,8012,80
RE0318Fals sostre continu de Plaques de guix N13.5, amb motllura perimetral.1,0023,4123,417,090,42
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 04/11/2014
Zona València
Observacions: AV0045-PK0031
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu