REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0360

Pavimento de mármol Blanco Macael, acabado pulido y abrillantado.

1,0093,7093,7045,543,7048,60
Pavimento de mármol Blanco Macael, despiece de 60x30 cm y 2 cm de espesor, calidad B, recibido con mortero de cemento y arena y cemento cola, incluso p.p. de rejuntado, apomazado con tapaporos sin abrillantar. Incluso rodapié de mármol Blanco Macael de medida 60 x 12 x 1 cm, cortado en pieza de 5 cm en esquinas redondas, tomado con mortero de cemento, apomazado sin abrillantar. Rampa, con pendiente de 14,1%, con acabado de resistencia al deslizamiento Rd: 35< Rd =45, clase 2 según CTE DB SUA-1.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,91
%02%Costos indirectes0,032,70
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0419Rajola de marbre nacional, Crema Llevant polit, 60x30x2 cm, segons UNE-EN 12058.1,0523,4524,62
REU0420mEntornpeu de marbre nacional, Crema Llevant, 18x2 cm, cara i cantells polits.1,2512,2515,31
REU0426kgMorter de rejuntat per a revestiments, interiors o exteriors, de pedra natural, polida o per a polir, compost de ciment, àrids a força de pols de marbre, pigments resistents als àlcalis i additius especials.0,001,80
REU0104Morter de ciment CEM II / B-P 32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra con 250 kg / m³ de ciment i una proporció en volum 1/6.0,04115,504,62
MOU0051hAjudant col·locador de pedra natural. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació0,3515,505,435,430,35
MOU0050hOficial 1a col·locador de pedra natural. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,4017,937,177,170,40
REU0422hPolidora per a paviments petris o de terratzo, composta per plats giratoris als que s'acoblen una sèrie de moles abrasives, refrigerades amb aigua.0,754,453,343,340,75
REU0423hAbrillantadora per al cristal·litzat o l'abrillantat de paviments petris o de terratzo, composta per plat de llana d'acer o esponja sintètica.0,502,351,181,180,50
MOU0052hOficial 1a polidor de paviments. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,8517,9315,2415,240,85
MOU0053hAjudant de polidor de paviments. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació0,8515,5013,1813,180,85
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 04/11/2014
Zona València
Observacions: AV0045-PK0034
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu