REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0360

Pavimento de mármol Blanco Macael, acabado pulido y abrillantado.

1,0093,7093,7045,543,7048,60
Pavimento de mármol Blanco Macael, despiece de 60x30 cm y 2 cm de espesor, calidad B, recibido con mortero de cemento y arena y cemento cola, incluso p.p. de rejuntado, apomazado con tapaporos sin abrillantar. Incluso rodapié de mármol Blanco Macael de medida 60 x 12 x 1 cm, cortado en pieza de 5 cm en esquinas redondas, tomado con mortero de cemento, apomazado sin abrillantar. Rampa, con pendiente de 14,1%, con acabado de resistencia al deslizamiento Rd: 35< Rd =45, clase 2 según CTE DB SUA-1.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,91
%02%Costos indirectes0,032,70
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0419National Marble Tile, Polishing Cream, 60x30x2 cm, segons UNE-EN 12058.1,0523,4524,62
REU0420mNational Marble Rolle, Levante Cream, 18x2 cm, cara i cançons polides.1,2512,2515,31
REU0426kgReanint morter per a recobriments, interior o exterior, pedra natural, polit o per polit, compost de ciment, àrid amb pols de marbre, pigments resistents a alcalis i additius especials.0,001,80
REU0104CEM II/B-P 32,5 N Tipus M-5 Mortar de ciment, fet de treball amb 250 kg/m³ de ciment i una proporció al volum 1/6.0,04115,504,62
MOU0051hAssistent de Placer Natural Stone. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,3515,505,435,430,35
MOU0050h1a col·locació oficial de pedra natural. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,4017,937,177,170,40
REU0422hPorta per a paviments de pedra o terratzo, compostos per plats giratoris als quals s’acoblen una sèrie de dents abrasives, refrigerades amb aigua.0,754,453,343,340,75
REU0423hPolistre per a cristal·litzats o polits amb paviments de pedra o terratzo, compostos per llana d’acer o esponja sintètica.0,502,351,181,180,50
MOU0052hPrimer pagament oficial de paviments. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,8517,9315,2415,240,85
MOU0053hAssistent de Pavement Puller. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,8515,5013,1813,180,85
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 04/11/2014
Zona València
Observacions: AV0045-PK0034
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu