REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0357m

Marquesina pòrtic protecció en via pública. Sense lloguer mensual.

1,0032,4432,44
Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, a manera de marquesina-pòrtic sobre vorera en via pública, realitzat amb tubs d'acer galvanitzat, puntals de 150x130 cm, en suport de façana, fins i tot manteniment i sistemes de protecció per evitar caiguda de runa a via pública. Totalment homologat i legalitzat en compliment de la norma de seguretat i salut de la construcció. Pòrtic interior per a pas de vianants de 1,20x2,20 m, unitat correctament instal·lada i senyalitzada.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,03
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0101uMuntatge i desmuntatge de bastida tubular de façana, 250m².0,011.996,8829,95
RE0103uTransport i retirada de bastida tubular de façana. 250 m².0,01498,572,49
Observacions:
Instal·lació de pòrtic marquesina amb visera inclinada amb vol 1,50 m, per a pas interior de vianants. Sense tenir en compte el lloguer diari.
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 04/11/2014
Zona València
Observacions: AO0003
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu