REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0356

Penjat i desmuntatge normalitzat de bastides

1,008,598,59
Assemblea i desmuntatge de contrapès normalitzat i legalitzat amb la norma de construcció i construcció, des de la coberta plana general de l’edifici, composta per una plataforma de treball de 250x60 cm, pesca contractada, 500 kg/ ud, trocs d’elevació i descendència amb fre i dispositiu, guia, guia, guia , cables d’acer, ganxos i gazes. A les zones d’accés difícil, es farà mitjançant tècniques de decoració vertical, amb operadors lligats a l’arnès mitjançant equips de seguretat aprovats per l’EEEC, grans safates de xarxa de paracaigudes i instal·lació de les xarxes corresponents i/o malles de protecció vertical, en material en material tipus de microfibra; Unitat completament instal·lada i amb les mesures de seguretat provades i verificades segons les regulacions actuals.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,030,25
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0090uDiario de la plataforma en suspensió de la unitat, de 2 m de longitud, format per un o més mòduls de 90 cm d'amplada, per treballar en parets verticals de fins a 30 m d'alçada, compost per rol, baranes, equipament d'ascensor, cables i cables, cables i cables i estructura de suspensió, sistema antic, peix de suspensió i altres dispositius de seguretat.0,562,051,15
REU0091uTransport a la feina i retirada de la plataforma suspesa de tracció motoritzada, de 2 m de longitud, formada per un o més mòduls de 90 cm d'amplada, per treballar en parets verticals de fins a 30 m d'altura, compostos per rol, baranes, ascensors d'ascensor, cables i Estructura de suspensió, sistema antic, pesca de suspensió i altres dispositius de seguretat.0,01210,001,05
REU0089uUnitat motoritzada de desmuntatge de plataformes suspeses, de 2 m de longitud, formada per un o més mòduls de 90 cm d'amplada, per treballar en parets verticals de fins a 30 m d'alçada, compost per rol, baranes, equipament ascensor, cables i estructura de suspensió, sistema anticíac , Pesca de suspensió i altres dispositius de seguretat.0,01279,002,79
REU0088uMuntatge de plataformes de tracció motoritzada en suspensió, de 2 m de longitud, format per un o més mòduls d'amplada de 90 cm, per treballar en parets verticals de fins a 30 m d'alçada, compost per rol, baranes, equipament de l'ascensor, cables i estructura de suspensió, sistema anticiac, Pesca de suspensió i altres dispositius de seguretat.0,01335,003,35
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 04/11/2014
Zona València
Observacions: AO0003
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu