REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0355

Recobriment de pintura acrílica externa

1,0013,0913,099,900,5975,63
Recobriment amb pintura d'acabat mat externa externa externa, bona resistència a Alcalis, Sunchange i Atmosfèrics S’aplica als fronts de forjats i els sostres de balcons oberts, de color similar als existents, en parets de maó vertical i/o horitzontal, guix o ciment, poliment previ de petites adhesions i imperfeccions, de fons amb pintura de plàstic diluïda molt diluïda , plasticitzat de delictes i dues mans acabades, segons NTE/RPP-24.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,20
%02%Costos indirectes0,030,38
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0097lPintura de plàstic exterior basada en un copolímer acrílic-vinil, impermeable a l’aigua de pluja i el vapor d’aigua permeable, antimoho, color blanc, acabat mat, aplicat amb raspall, corró o pistola.0,289,312,61
MOU0003h1er Pintor Oficial. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,3117,935,565,560,31
MOU0004hAssistent de pintor. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,2815,504,344,340,28
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 04/11/2014
Zona València
Observacions: AO0003
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu