REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0355

Revestiment pintura acrílica exteriors

1,0013,0913,099,900,5975,63
Revestiment amb pintura plàstica acabat llis mat especial exteriors, bona resistència als àlcalis, llum solar i agents atmosfèrics, evita la formació de floridura, gran duresa, transpirable, gran adherència a paraments i anticarbonatació, de la marca Isaval (Revisal Llis) o similar , aplicat en els fronts de forjats i els sostres de balcons oberts, en color similar a l'existent, en paraments verticals i / o horitzontals de maó, guix o ciment, previ escatat de petites adherències i imperfeccions, mà de fons amb pintura plàstica diluïda molt fina, empastat de faltes i dues mans d'acabat, segons NTE / RPP-24.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,20
%02%Costos indirectes0,030,38
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0097lPintura plàstica per exterior a base d'un copolímer acrílic-vinílic, impermeable a l'aigua de pluja i permeable a el vapor d'aigua, antifloridura, color blanc, acabat mat, aplicada amb brotxa, corró o pistola.0,289,312,61
MOU0003hOficial 1a pintor. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació0,3117,935,565,560,31
MOU0004hAjudant de pintor. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació0,2815,504,344,340,28
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 04/11/2014
Zona València
Observacions: AO0003
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu