REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0354m

Sanejat i reparació front de forjat, cantell 30 cm.

1,0019,9019,9013,260,8166,63
Sanejat i reparació dels fronts de forjat a façanes exteriors i sostres de balcons oberts, mitjançant el picat i rascat de totes les superfícies i zones que es trobin en mal estat, així com en les que s'aprecie embolsamientos i / o escrostonats, eliminació de aquests recobriments, amb mitjans mecànics o manuals fins a arribar com a mínim l'acer d'armat la oxidació provoca l'escrostonat. Es durà a terme una neteja d'òxid d'aquesta armadura en tota la seva extensió i contorn mitjançant raspall pues, amb posterior aplicació de morter d'adherència i protecció de les armadures amb un passivant de la marca SIKA Monotop 910 o similar, en dues capes i regeneració , fins a recompondre la forma original de la peça a reparar, amb un morter a base de ciment i resines sintètiques, fum de sílice i fibres de polipropilè de la marca SIKA Monotop 612 o similar, fins i tot pp mitjans auxiliars, retirada de material sobrant i càrrega de runa, sense incloure transport a l'abocador autoritzat; totalment preparat per a posterior pintat, no inclòs en aquesta partida. Considerant un cant de forjat vist de 30 cm.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,27
%02%Costos indirectes0,030,57
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0264uMartell elèctric demolidor Hilti / kango.0,1016,001,60
REU0145kgSika top Armatec 110-Epocem inhibidor de la corrosió i pont d'unió, pot 4kg, 3 components: A + B + C.0,154,150,62
REU0031kgMorter estructural de resines, producte Aplicatec R4, en sacs de 25 kg.5,500,653,58
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,4617,938,258,250,46
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,3514,315,015,010,35
Observacions:
Considerando el picado del revestimiento solo en las zona en mal estado y la reparación puntual del hormigón del 20% de la superficie cada ml.
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 27/11/2013
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu