REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0354m

Saniado i reparació davant de Forja, cançó de 30 cm.

1,0019,9019,9013,260,8166,63
Sanoado i reparació dels fronts forjats a les façanes exteriors i obren el sostre del balcó aquests recobriments, amb mitjans mecànics o manuals fins que arribi almenys a l’acer armat l’oxidació de la qual provoca el xip. Una neteja d'òxids d'aquesta armadura es realitzarà en tota la seva extensió i contorn per PúaS Brush, amb l'aplicació posterior de l'adhesió i el morter de protecció de l'armadura amb un panell de la marca Sika Monotop 910 o similar, en dues capes i regeneració, fins i tot, fins i tot Reconstrueix la forma original de la peça a reparar, amb un morter basat en ciment i resines sintètiques, fum de sílice i fibres de polipropilè de la Sika Monotop 612 o una marca similar, fins i tot P.P. Suports auxiliars, eliminació de l'excés de material i la càrrega de deixalles, sense incloure el transport a l'abocador autoritzat; Totalment preparat per a la pintada posterior, no inclosa en aquest element. Tenint en compte una cançó forjada vista de 30 cm.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,27
%02%Costos indirectes0,030,57
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0264uHilti / Kango Demolish Elèctric Hammer.0,1016,001,60
REU0145kgInhibidor de la corrosió de Sika Top Armatec 110-Epocem i Union Bridge, 4kg Boat, 3 components: A+B+C.0,154,150,62
REU0031kgMortar de resines estructurals, producte aplicat R4, en bosses de 25 kg.5,500,653,58
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,4617,938,258,250,46
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,3514,315,015,010,35
Observacions:
Considerando el picado del revestimiento solo en las zona en mal estado y la reparación puntual del hormigón del 20% de la superficie cada ml.
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 27/11/2013
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu