REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0351m

Lliscant 7x31 cm, col·locat amb adhesiu C2.

1,005,925,922,510,1442,40
Subministrament i col·locació del rodatge ceràmic de gres esmaltat, 7 cm, 3 €/m, rebuts amb un adhesiu de ciment millorat, C2 sense cap addicional, gris i cultivat amb morter articular de ciment, CG1, per a articulacions mínimes (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat i coincidint amb les peces del paviment; amb una part proporcional de talls i subhastes; completament col·locat.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,05
%02%Costos indirectes0,030,17
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0100kg0,100,410,04
REU0237kg0,000,71
REU0721m1,053,003,15
MOU0033h1er oficial de Solidor. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,1417,932,512,510,14
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 04/11/2014
Zona València
Observacions: AO0001
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu