REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0351m

Sòcol gres 7x31 cm, col·locat amb adhesiu C2.

1,005,925,922,510,1442,40
Subministrament i col·locació d'entornpeu ceràmic de gres esmaltat, de 7 cm, 3 € / m, rebut amb adhesiu de ciment millorat, C2 sense cap característica addicional, gris i rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat ia joc amb les peces de paviment; amb part proporcional de talls i rematades; totalment col·locat.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,05
%02%Costos indirectes0,030,17
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0100kgAdhesiu de ciment millorat, C2, segons UNE-EN 12004, color gris.0,100,410,04
REU0237kgMorter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima entre 1,5 i 3 mm, segons UNE-EN 13888.0,000,71
REU0721mEntornpeu gres esmaltat, 7x31 cm, a 3 € / ml cost compra material1,053,003,15
MOU0033hOficial 1ª enrajolador. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,1417,932,512,510,14
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 04/11/2014
Zona València
Observacions: AO0001
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu