REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0349

Capa d'anivellament en cobertes, amb morter cemeno, gruix 20 mm.

1,008,908,905,940,3666,74
Anivellat de vessant en cobertes planes amb una capa de morter de ciment M-15 de 20 mm de gruix, estesa i anivellat per a la regularització de pendents o protecció de l'impermeabilitzant, fins i tot minves, anivellació i neteja
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,12
%02%Costos indirectes0,030,26
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,2217,933,943,940,22
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,1414,312,002,000,14
REU0366Morter de ciment M-15, elaborat manualment en pastera.0,02128,952,58
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 12/03/2014
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil Notes del validador?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu