REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0347

Substitució enrajolat per rajola 15x15, sobre suport envà maó.

1,0040,3040,3013,800,8334,24
Substitució de l'revestiment ceràmic amb junta oberta (1,5-3 mm) realitzat amb rajola monocolor de 15x15 cm, col·locat en capa fina amb morter de ciment i rejuntat amb beurada de ciment (L), fins i tot picat d'enrajolat existent, talls, neteja i retirada de runes, segons NTE / RPA-3 i Guia de la Rajola Ceràmica (Document reconegut per la Generalitat DRB 01/06)
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,28
%02%Costos indirectes0,031,17
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,5517,939,869,860,55
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,2814,313,943,940,28
REU0361Taulell monocolor de 15x15 cm1,0511,9912,59
REU0366Morter de ciment M-15, elaborat manualment en pastera.0,02128,952,32
REU0230Beurada de ciment blanc BL 22,5 X.0,00157,000,16
REU0335Aigua potable.0,001,11
REU0369Demolició parament ceràmic1,009,989,98
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 12/03/2014
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil Notes del validador?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu