REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0347

Substitució silenciada per la rajola 15x15, en partició de maó.

1,0040,3040,3013,800,8334,24
Substitució del recobriment de ceràmica amb articulació mínima (1,5-3 mm) feta amb rajola monocolor de 15x15 cm, col·locada en una capa fina amb morter de ciment i cultivat amb fulla de ciment (L), fins i tot existent picat, talls, neteja, neteja i retirada de la retirada de runes, segons NTE/RPA-3 i guia de la rajola ceràmica (document reconegut pel Generalitat DRB 01/06)
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,28
%02%Costos indirectes0,031,17
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,5517,939,869,860,55
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,2814,313,943,940,28
REU0361Tile monocolor de 15x15 cm1,0511,9912,59
REU0366Mortar de ciment M-15, preparat manualment en pastel.0,02128,952,32
REU0230Grout de ciment blanc BL 22,5 x.0,00157,000,16
REU0335Bebent aigua.0,001,11
REU0369Demolició de la paret ceràmica1,009,989,98
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 12/03/2014
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil Notes del validador?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu