REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0346

Paviment de substitució de Baldosa Gres 30x30. Amb una capa gruixuda.

1,0037,7237,7211,290,7029,93
Substitució de paviments ceràmics per una articulació mínima (1,5-3 mm) realitzada per suports manuals amb taulers de neteja de monoclorina de 30x30 cm i retirada de deixalles, segons NTE/RSR-2 i guia de la rajola ceràmica (document reconegut pel Generalitat DRB 01 /03)
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,23
%02%Costos indirectes0,031,09
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,3517,936,286,280,35
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,3514,315,015,010,35
REU0044Baldosa Gres 30x30.2,007,0014,00
REU0366Mortar de ciment M-15, preparat manualment en pastel.0,04128,955,16
REU0230Grout de ciment blanc BL 22,5 x.0,02157,002,67
REU0335Bebent aigua.0,121,110,13
REU0371El paviment Rajola de ceràmica de demolició, realitzat manualment.0,02157,533,15
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 12/03/2014
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil Notes del validador?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu