REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0346

Substitució paviment per rajola gres 30x30. amb capa gruixuda.

1,0037,7237,7211,290,7029,93
Substitució de paviment ceràmic amb junt mínima (1,5-3 mm) realitzat per mitjans manuals amb rajola de gres esmaltat monocolor de 30x30 cm, col·locat en capa gruixuda amb morter de ciment i rejuntat amb beurada de ciment (L), fins i tot talls, neteja i retirada de runes, segons NTE / RSR-2 i Guia de la Rajola Ceràmica (Document Reconegut per la Generalitat DRB 01/03)
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,23
%02%Costos indirectes0,031,09
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,3517,936,286,280,35
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,3514,315,015,010,35
REU0044Rajola gres 30x30.2,007,0014,00
REU0366Morter de ciment M-15, elaborat manualment en pastera.0,04128,955,16
REU0230Beurada de ciment blanc BL 22,5 X.0,02157,002,67
REU0335Aigua potable.0,121,110,13
REU0371Demolició paviment rajola ceràmica, realitzat manualment.0,02157,533,15
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 12/03/2014
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil Notes del validador?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu