REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0343

Medianera Waterproofing, des de la terrassa contigua.

1,009,369,366,020,3664,32
Impermeabilització de medianes basades en una emulsió bituminosa modificada amb cautxú, tipus EA, 1 gr/cm³ de densitat, aplicat en dues capes i fred, segons la UNE 104231.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,12
%02%Costos indirectes0,030,27
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0747kgEmulsió bituminosa modificada amb cautxú de tipus EA, aplicable a la pel·lícula contínua i elàstica de formació en fred, per a la protecció de parets de contenció, fonaments i medians, en vaixells de 25kg i 1,5 kg/m² de rendiment, segons la UNE 104-231.1,801,642,95
MOU0017h1er aplicador oficial de fulls impermeables. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,1817,933,233,230,18
MOU0018hAplicador aplicador de fulls aquàtics. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,1815,502,792,790,18
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 22/01/2015
Zona València
Observacions: AO0009
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu