REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0343

Impermeabilització de mitgera, des terrassa confrontant.

1,009,369,366,020,3664,32
Impermeabilització de mitgeres a base d'emulsió bituminosa modificada amb cautxú, tipus EA, d'1 gr / cm³ de densitat, aplicada en dues capes i en fred, segons UNE 104231.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,12
%02%Costos indirectes0,030,27
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0747kgEmulsió bituminosa modificada amb cautxú tipus EA, aplicable en fred formant pel·lícula contínua i elàstica, per a protecció de murs de contenció, fonaments i mitgeres, en pots de 25kg i de 1,5kg / m² de rendiment, segons UNE 104-231.1,801,642,95
MOU0017hOficial 1ª aplicador de làmines impermeabilitzants. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,1817,933,233,230,18
MOU0018hAjudant aplicador de làmines impermeabilitzants. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació0,1815,502,792,790,18
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 22/01/2015
Zona València
Observacions: AO0009
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu