REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0340

Antepechos i coronació de la paret aquosa.

1,0045,2545,259,670,6021,37
Interior i exterior picat de les zones de la coberta del sostre i del cassetó d'accés que es deterioren (estimant una acció màxima a un 30% de la superfície total), amb la substitució de la làmina d'impermeabilització, soldada a la existent, la substitució de Albardillas trencada , cobert de morter d’alta resistència i sense retracció, fins i tot retirada de deixalles en sacs i càrrega en contenidor per a transport autoritzat d’abocament.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,19
%02%Costos indirectes0,031,31
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,3017,935,385,380,30
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,3014,314,294,290,30
REU0382uCeràmica albardilla, 20x23x4 cm4,002,329,28
REU0366Mortar de ciment M-15, preparat manualment en pastel.0,00128,950,39
REU0353Colorant de ciment Grout0,00569,910,57
REU0362Morter de ciment picat a la paret horitzontal0,3515,815,53
REU0381Paret interna de piccado de gruix de ciment <= 3 cm0,359,883,46
REU0339mImpermeabilització de coronació1,005,935,93
REU0383Morter de morter i gruix de morter i gruix de M-5, manual0,3525,488,92
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 14/03/2014
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil Notes del validador?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu