REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0340

Sanejat ampits i impermeabilització mur coronació.

1,0045,2545,259,670,6021,37
Picat interior i exterior de les zones de l'peto de la coberta i el cassetó d'accés que estiguin deteriorades (estimant-se una actuació màxima sobre el 30% de l'total de la superfície), amb reposició de làmina impermeabilitzant, soldada a l'existent, reposició de cavallons trencades, arrebossat amb morter d'alta resistència i sense retracció, fins i tot retirada d'enderrocs en sacs i càrrega en contenidor per a transport a abocador autoritzat.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,19
%02%Costos indirectes0,031,31
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,3017,935,385,380,30
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,3014,314,294,290,30
REU0382uCavalló ceràmica, de 20x23x4 cm4,002,329,28
REU0366Morter de ciment M-15, elaborat manualment en pastera.0,00128,950,39
REU0353Beurada colorant ciment0,00569,910,57
REU0362Picat morter ciment en parament horitzontal0,3515,815,53
REU0381Picat manual d'mur interior de ciment de gruix <= 3 cm0,359,883,46
REU0339mImpermeabilització de coronació de el mur façana1,005,935,93
REU0383Arrebossat de morter M-5 d'alta resistència de gruix 2 cm, manual0,3525,488,92
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 14/03/2014
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil Notes del validador?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu