REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0333m

Baixant sanitària sèrie B, en interiors, amb tuberia PVC-110.

1,0020,8020,803,870,2318,61
Subministrament i muntatge de baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals, formada per tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix. Fins i tot p / p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió enganxada amb adhesiu. Totalment muntada, amb connexions establertes i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu)
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,08
%02%Costos indirectes0,030,60
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0314uMaterial auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de PVC, sèrie B, de 110-160 mm de diàmetre.1,002,122,12
REU0318mTub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el 40% en concepte d'accessoris i peces especials1,0013,5013,50
REU0316lLíquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC.0,039,580,31
REU0317lAdhesiu per tubs i accessoris de PVC.0,0219,850,32
MOU0035hOficial 1ª lampista. Nivell professional VIII (Font: IVE). / Més informació0,1517,932,712,710,15
MOU0039hAjudant de lampista. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,0715,501,161,160,08
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 27/11/2013
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil Notes del validador?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu