REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0331m

Baixant sanitària sèrie B, en interiors, amb tuberia PVC-160.

1,0029,1929,195,140,3017,61
Subministrament i muntatge de baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals, formada per tub de PVC, sèrie B, de 160 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix. Fins i tot p / p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió enganxada amb adhesiu. Totalment muntada, amb connexions establertes i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,10
%02%Costos indirectes0,030,85
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0314uMaterial auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de PVC, sèrie B, de 110-160 mm de diàmetre.1,002,122,12
REU0315mTub de PVC, sèrie B, de 160 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el 40% en concepte d'accessoris i peces especials.1,0019,8119,81
REU0316lLíquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC.0,069,580,57
REU0317lAdhesiu per tubs i accessoris de PVC.0,0319,850,60
MOU0035hOficial 1ª lampista. Nivell professional VIII (Font: IVE). / Més informació0,2017,933,593,590,20
MOU0039hAjudant de lampista. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,1015,501,551,550,10
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 27/11/2013
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil Notes del validador?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu