REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0330m

Canvi de baixant interior PVC-160 sèrie B i folre d'albañileria.

1,00136,42136,4237,452,3027,45
Canvi de baixants consistent en obertura d'envans des locals no humits (habitacions, menjadors, ...) eliminació de baixants antigues, col·locació de noves baixants de diàmetre 125/160 de PVC de junt encolada, connexió de desguassos d'aparells existents, tancament de envans realitzant les traves oportunes i reposició de revestiments amb ocupació de malla de fibra de vidre, fins i tot neteja, càrrega de escobros i transport a abocador.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,030,53
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0040Demolició de partició interior de fàbrica revestida, gruix 4/5/7 cm.1,155,266,055,760,40
RE0331mBaixant sanitària sèrie B, en interiors, amb tuberia PVC-160.1,0529,1930,655,400,32
REU0321uConexió de desagües de aparatos existentes en vivienda por cambio de bajante interior PVC0,2570,0017,50
RE0047Partició interior, fàbrica maó ceràmic per a revestir LH7.1,1523,1126,5810,630,66
RE0052Enrajolat de rajoles porcelàniques col·locades amb adhesiu ciment cola.1,1544,5951,2815,660,92
RE0126Transport de residus inerts i / o Formigó amb contenidor.0,1134,813,83
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 27/11/2013
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil Notes del validador?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu