REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0329

Paviment Baldosa esmaltat 31x31 en capa gruixuda, sense rodar.

1,0026,7526,7512,030,7244,97
Subministrament i execució del paviment per tipus -/ -), de 31x31 cm, 8 €/ m²; Rebut amb adhesiu de ciment normal, C1 sense cap característica addicional, gris, doble enganxat i rebutjat amb fulla de ciment blanc, L, Bl-V 22,5, per a articulació mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorit amb la mateixa tonalitat de les peces . Fins i tot P/P Neteja de particions i articulacions estructurals existents en el suport, l’eliminació de l’excés de material de la mòlta i la neteja final del paviment. Sense subministrament ni col·locació de rotlle.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,24
%02%Costos indirectes0,030,77
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0113CEM II/B-P 32,5 N Mortar de ciment, Hydrophugo, tipus M-10, fet de treball amb 380 kg/m³ de ciment i una proporció al volum 1/4.0,04143,155,01
REU0228Roba ceràmica del conjunt esmaltat 2/0/-/-, 30x30 cm, 8,00 €/m², segons UNE-EN 14411.1,058,008,40
REU0229kgCiment blanc BL-22,5 x, per a la pavimentació, en bosses, segons UNE 80305.1,000,140,14
REU0230Grout de ciment blanc BL 22,5 x.0,00157,000,16
MOU0033h1er oficial de Solidor. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,3617,936,456,450,36
MOU0034hAssistent de Solidor. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,3615,505,585,580,36
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 03/11/2014
Zona València
Observacions: AO0001-PK0006
..........
Validat per ?
Perfil Notes del validador?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu