REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0321

Fale sostre desmuntable amb plaques de guix 60x60, amb vinil blanc.

1,0016,6316,638,690,5252,25
Falsa sostre elaborat amb placa laminada de 60x60x1 cm, amb una cara coberta per una fulla de vinil blanc, amb vores quadrades, amb una vista sostenible del perfil de perfil primari i secundari lacat lacat, acabat perimetral amb un perfil angular blanc i suspès per galvanitzat galvanitzat Peces metàl·liques, segons NTE/RTP-17.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,17
%02%Costos indirectes0,030,48
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0294mPerfil metàl·lic angular de l’acer galvanitzat, placa de bloqueig ràpid, color blanc, fabricat per laminació freda, 3000 mm de llarg, secció de 22x22 mm i 0,5 mm de gruix, per a la realització de falsos sostres registrables, segons Une- el 13964.0,500,570,29
REU0295uRoda llisa regulable amb 4 mm de diàmetre i ganxo de 1000 mm de llarg.0,830,570,47
REU0296uSuport compost per taco i cargol 5x27.0,830,060,05
REU0297uGanxo, peça ràpida de bloqueig ràpid.0,830,880,73
REU0298mAcer galvanitzat primari, placa de bloqueig ràpid, blanc, fabricat per laminació freda, 3600 mm de llarg, secció de 24x38 mm, per a la realització de falsos sostres registrables, segons UNE-EN 13964.0,831,591,32
REU0299mPerfil metàl·lic secundari d'acer galvanitzat, placa de bloqueig ràpid, fabricat per laminació en fred, 1200 mm de longitud, 24x32 mm de secció, per a la realització de falsos sostres registrables, segons UNE-EN 13964.1,661,592,64
REU0300mPerfil metàl·lic secundari d'acer galvanitzat, placa de bloqueig ràpid, fabricat per laminació en fred, 600 mm de longitud, 24x32 mm de secció, per a la realització de falsos sostres registrables, segons UNE-EN 13964.0,830,830,69
REU0301Tauler de guix llis enrotllat, model de vinil de gamma Gyprex, 600x600 mm i 10 mm de gruix, suportat en vistes de perfil amb una sola d'amplada de 24 mm, coberta per la cara vista amb una capa de vinil, segons UNE-EN 139641,051,051,10
MOU0036hOficial 1 Munter de falsos Ceoles. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,2617,934,664,660,26
MOU0037hFalsa assistent de muntatge de sostres. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,2615,504,034,030,26
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 27/11/2013
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil Notes del validador?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu