REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0321

Cel ras desmuntable amb plaques guix 60x60, amb vinil blanc.

1,0017,1817,188,690,5250,58
Cel ras realitzat amb plaques de guix laminat de 60x60x1 cm, amb una cara revestida per una làmina vinílica de color blanc, amb vores quadrats, amb sustentació vista a força de perfil primari i secundari lacats en blanc, rematats perimetralment amb un perfil angular lacat blanc i suspès mitjançant peces metàl·liques galvanitzades, segons NTE / RTP-17.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,17
%02%Costos indirectes0,030,50
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0294mperfil metàl·lic angular d'acer galvanitzat, Quick-lock PLACO, color blanc, fabricat mitjançant laminació en fred, de 3000 mm de longitud, 22x22 mm de secció i 0,5 mm de gruix, per a la realització de falsos sostres registrables, segons UNE- A 13964.0,500,570,29
REU0295uVareta llisa regulable amb ganxo placo, de 4 mm de diàmetre i 1000 mm de longitud.0,830,570,47
REU0296uSubjecció composta per tac i cargol 5x27.0,830,060,05
REU0297uGanxo, peça de penjat ràpid Quick-lock placo.0,830,880,73
REU0298mperfil metàl·lic primari d'acer galvanitzat, Quick-lock Placo, color blanc, fabricat mitjançant laminació en fred, de 3600 mm de longitud, 24x38 mm de secció, per a la realització de falsos sostres registrables, segons UNE-EN 13964.0,831,591,32
REU0299mperfil metàl·lic secundari d'acer galvanitzat, Quick-lock PLACO color blanc, fabricat mitjançant laminació en fred, de 1200 mm de longitud, 24x32 mm de secció, per a la realització de falsos sostres registrables, segons UNE-EN 13964.1,661,592,64
REU0300mperfil metàl·lic secundari d'acer galvanitzat, Quick-lock PLACO color blanc, fabricat mitjançant laminació en fred, de 600 mm de longitud, 24x32 mm de secció, per a la realització de falsos sostres registrables, segons UNE-EN 13964.0,830,830,69
REU0301Placa llisa de guix laminat, gamma Gyprex model Vinil PLACO, de 600x600 mm i 10 mm de gruix, recolzada sobre perfileria vista amb sola de 24 mm d'amplària, revestida per la seva cara vista amb una capa de vinil, segons UNE-EN 139641,051,551,63
MOU0036hOficial 1ª muntador de falsos sostres. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,2617,934,664,660,26
MOU0037hAjudant muntador de falsos sostres. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació0,2615,504,034,030,26
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 27/11/2013
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil Notes del validador?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu