REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0320

Fals sostre fix plaques d'escaiola llisa 100x60 i motllura perimetral senzilla.

1,0030,4530,4517,831,1058,56
Fals sostre fix realitzat amb plaques d'escaiola llisa de 100x60 cm, sustentat amb espart i pasta d'escaiola, segons NTE / RTC-16, fins i tot part proporcional de motllura perimetral a escollir per la direcció facultativa entre 6 mostres amb una repercussió de 1,80 m de motllura per m² de fals sostre. Nota: es deixés a elecció dels propietaris dels habitatges l'elecció entre 2 models prèviament elegits per la D.F.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,03
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0001Cel ras de placa d'escaiola, nervada, de 100x60 cm1,0013,2113,216,710,42
RE0319mMotllura d'escaiola, de 2.7x4.7x103 cm, per a decoració de sostre.1,809,5817,2411,120,68
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 27/11/2013
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil Notes del validador?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu