REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0318

Falsa sostre continu de plaques de guix N13.5, amb motllura perimetral.

1,0023,4123,417,090,4230,29
Falsa sostre continu format amb una placa de guix de 15 mm, amb una vora refinada, en una estructura longitudinal de professor de 60x27 mm. i perfil perimetral de 30x30 mm, àncora penjada de les varetes, fins i tot part proporcional del modelat de poliestirè perimetral pres amb adhesiu (per triar per la direcció opcional entre 6 mostres) amb una repercussió d’1,80 m de modelat per m² de fals sostre, anivellament i tractament de les articulacions , a punt per pintar.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,14
%02%Costos indirectes0,030,68
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0275mPerfil d’acer galvanitzat, a U, 30 mm.0,401,260,50
REU0276uFixació que consisteix en el tap i el cargol 5x272,000,060,12
REU0277uHook, penja per als sostres falsos en suspensió.1,200,800,96
REU0278uGanxo, segur per arreglar penjat, en falsos sostres suspesos.1,200,130,16
REU0279uConnexió superior per arreglar la vareta per penjar, en els falsos sostres suspesos.1,200,981,18
REU0280uPenja la barra, acer galvanitzat.1,200,981,18
REU0281mPerfil, professor 60/27 de xapa d’acer galvanitzat, d’ample 60 mm, segons UNE-EN 14195.3,201,444,61
REU0282uUngles, 60/27 Connector de professors.0,600,910,55
REU0283uBasilea per al professor 60/27.2,300,290,67
REU0284Platabana laminada A / UNE -EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / Edge refinat.1,004,414,41
REU0285uCargol automàtic 3.5x25 mm.17,000,010,17
REU0286mBanda de dilatació acústica de 50 mm d'amplada.0,400,260,10
REU0287kgPasta junts, segons UNE-EN 13963.0,701,260,88
REU0288mCinta de tauler. Plaques de terres falses.0,450,030,01
MOU0036hOficial 1 Munter de falsos Ceoles. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,2417,934,304,300,24
MOU0037hFalsa assistent de muntatge de sostres. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,1815,502,792,790,18
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 27/11/2013
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil Notes del validador?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu