REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0314

Revestiment petri impermeabilitzant rugós, en exteriors amb bastides.

1,0031,5131,518,060,5025,58
Revestiment petri rugós impermeabilitzant sobre paraments verticals exteriors de maó o ciment, prèvia neteja de la superfície amb doll d'aigua a pressió, tapat de reparacions / pas d'instal·lacions defectuosos, mà de fons a base d'emulsió Sikaguard 703 W i dues mans d'acabat aplicada amb corró de pintura REVESTIDAN fAÇANES de DANOSA. Fins i tot part proporcional de plataforma elevadora o bastida tubular homologat amb els seus projectes, certificats de muntatge i seguretat.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,16
%02%Costos indirectes0,030,91
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0274Màquina per a la neteja amb aigua a pressió de superfícies exteriors, Karcher 4 bars1,000,900,90
REU0271kgSikaguard 703W hodrofugante, garrafa 25 l, color blanc1,854,658,60
REU0272kgRevestiment elàstic impermeabilitzant per a ús en intempèrie, Revestidan DANOSA, color blanc, realitzat realitzat a força de copolímers estirè-acrílics en emulsió aquosa.2,153,387,27
REU0241uMaterial de construcció per a intervenció senzilla albañileria0,0145,000,45
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,2517,934,484,480,25
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,2514,313,583,580,25
REU0091uTransport a obra i retirada de plataforma suspesa d'accionament motoritzat, de 2 m de longitud, formada per un o més mòduls de 90 cm d'amplada, per treballar en paraments verticals de fins a 30 m d'alçada, composta per entornpeu, baranes, aparell elevador , cables i estructura de suspensió, sistema anticaigudes, pescants de suspensió i altres dispositius de seguretat.0,01210,001,05
REU0090uLloguer diari de plataforma suspesa d'accionament manual, de 2 m de longitud, formada per un o més mòduls de 90 cm d'amplada, per treballar en paraments verticals de fins a 30 m d'alçada, composta per entornpeu, baranes, aparell elevador, cables i estructura de suspensió, sistema anticaigudes, pescants de suspensió i altres dispositius de seguretat.0,502,051,03
REU0089uDesmuntatge de plataforma suspesa d'accionament motoritzat, de 2 m de longitud, formada per un o més mòduls de 90 cm d'amplada, per treballar en paraments verticals de fins a 30 m d'alçada, composta per entornpeu, baranes, aparell elevador, cables i estructura de suspensió, sistema anticaigudes, pescants de suspensió i altres dispositius de seguretat.0,01279,001,40
REU0088uMuntatge de plataforma suspesa d'accionament motoritzat, de 2 m de longitud, formada per un o més mòduls de 90 cm d'amplada, per treballar en paraments verticals de fins a 30 m d'alçada, composta per entornpeu, baranes, aparell elevador, cables i estructura de suspensió, sistema anticaigudes, pescants de suspensió i altres dispositius de seguretat.0,01335,001,68
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 27/11/2013
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil Notes del validador?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu