REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0314

Rugged Waterproofing Stony Cover, a l'aire lliure amb bastides.

1,0031,5131,518,060,5025,58
Coberta pedregosa de la coberta rugosa a les parets de maó vertical o de ciment exteriors, neteja prèvia de la superfície del raig d’aigua per prémer amb el corró de pintura que cobreixen les façanes de Danosa. Fins i tot part proporcional d’una plataforma d’elevació o bastides tubulars amb els seus projectes, muntatges i certificats de seguretat.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,16
%02%Costos indirectes0,030,91
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0274Màquina de neteja d'aigua a superfícies exteriors, Karcher 4 barres1,000,900,90
REU0271kgSikaguard 703w Hodrofugante, Garafa 25 L, color blanc1,854,658,60
REU0272kgRecobriment elàstic impermeable per a ús exterior, recobriment Danosa, blanc, realitzat a partir de copolímers acrílics d’estiraments en emulsió aquosa.2,153,387,27
REU0241uMaterial de construcció per a la maçoneria d'intervenció senzilla0,0145,000,45
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,2517,934,484,480,25
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,2514,313,583,580,25
REU0091uTransport a la feina i retirada de la plataforma suspesa de tracció motoritzada, de 2 m de longitud, formada per un o més mòduls de 90 cm d'amplada, per treballar en parets verticals de fins a 30 m d'altura, compostos per rol, baranes, ascensors d'ascensor, cables i Estructura de suspensió, sistema antic, pesca de suspensió i altres dispositius de seguretat.0,01210,001,05
REU0090uDiario de la plataforma en suspensió de la unitat, de 2 m de longitud, format per un o més mòduls de 90 cm d'amplada, per treballar en parets verticals de fins a 30 m d'alçada, compost per rol, baranes, equipament d'ascensor, cables i cables, cables i cables i estructura de suspensió, sistema antic, peix de suspensió i altres dispositius de seguretat.0,502,051,03
REU0089uUnitat motoritzada de desmuntatge de plataformes suspeses, de 2 m de longitud, formada per un o més mòduls de 90 cm d'amplada, per treballar en parets verticals de fins a 30 m d'alçada, compost per rol, baranes, equipament ascensor, cables i estructura de suspensió, sistema anticíac , Pesca de suspensió i altres dispositius de seguretat.0,01279,001,40
REU0088uMuntatge de plataformes de tracció motoritzada en suspensió, de 2 m de longitud, format per un o més mòduls d'amplada de 90 cm, per treballar en parets verticals de fins a 30 m d'alçada, compost per rol, baranes, equipament de l'ascensor, cables i estructura de suspensió, sistema anticiac, Pesca de suspensió i altres dispositius de seguretat.0,01335,001,68
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 27/11/2013
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil Notes del validador?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu