REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0311

Sanejat en arrencada de pilars de formigó. Morter estructural.

1,0065,2565,2529,191,8044,74
Reparació d'arrencada de pilars, consistent en: picat de revestiments del formigó, sanejament i neteja amb raig de sorra i aigua fins a deixar perfectament descobertes les armadures, passivat de les mateixes, col·locació d'armadura complementària si fos necessari, recobriment d'armadures amb formigó de baixa tixotropia, amb reposició de la secció de formigó, càrrega de runes i transport a abocador.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,58
%02%Costos indirectes0,031,86
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0264uMartell elèctric demolidor Hilti / kango.0,2016,003,20
REU0145kgSika top Armatec 110-Epocem inhibidor de la corrosió i pont d'unió, pot 4kg, 3 components: A + B + C.1,754,157,26
REU0031kgMorter estructural de resines, producte Aplicatec R4, en sacs de 25 kg.34,500,6522,43
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,9517,9317,0317,030,95
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,8514,3112,1612,160,85
RE0126Transport de residus inerts i / o Formigó amb contenidor.0,0234,810,73
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 27/11/2013
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil Notes del validador?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu