REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0311

Sanejat en arrencada de pilars de formigó. Morter estructural.

1,0064,5264,5229,191,8045,24
Reparació d'arrencada de pilars, consistent en: picat de revestiments de el formigó, sanejament i neteja amb raig de sorra i aigua fins a deixar perfectament descobertes les armadures, passivat de les mateixes, col·locació d'armadura complementària si fos necessari, recobriment d'armadures amb formigó de baixa tixotropia, amb reposició de la secció de formigó i càrrega de runa.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,58
%02%Costos indirectes0,031,86
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0264uMartell elèctric demolidor Hilti / kango.0,2016,003,20
REU0145kgSika top Armatec 110-Epocem inhibidor de la corrosió i pont d'unió, pot 4kg, 3 components: A + B + C.1,754,157,26
REU0031kgMorter estructural de resines, producte Aplicatec R4, en sacs de 25 kg.34,500,6522,43
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,9517,9317,0317,030,95
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,8514,3112,1612,160,85
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 27/11/2013
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil Notes del validador?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu